Daphne Deckers herschreef een beleidstekst voor een Ministerie